Aanbod Kinderdiëtiek

Kinderen en jongeren (tot 25 jaar) kunnen bij mij terecht voor:

 • Eetproblemen, eetstoornissen en selectieve eters
 • Voedingsproblemen bij autisme
 • Selectief eetgedrag
 • ARFID
 • Algemene (kinder)diëtiek:
  • Ondergewicht en ondervoeding
  • Overgewicht en obesitas
  • Constipatie
  • Diarree

Ouders en omgeving van kinderen en jongeren met hierboven vermelde zorgvragen kunnen ook bij mij terecht voor contextbegeleiding. Zie aanbod contextbegeleiding.

Werkwijze

Bij de voedingsbegeleiding werken we samen aan een positieve relatie met voeding en een duurzaam en gevarieerd eetpatroon. We kijken naar de effecten die voeding kunnen hebben op het lichaam en welke van deze effecten (on)gewenst zijn. Bij de opbouw van de behandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene (kinder)diëtiek en eetproblemen en eetstoornissen.

Algemene (kinder)diëtiek

Tijdens een intakeconsultatie van 60 minuten worden alle nodige gegevens verzameld: persoonlijke gegevens, medische gegevens, eventuele bloedanalyse, …

De tweede consultatie gebruiken we om een behandelplan af te stemmen op de eet- en leefgewoonten van het kind of de jongere en wordt een eventuele voedingsuitleg op maat gegeven. Deze consultatie duurt 60 minuten.

Bij de opvolgconsultaties kijken we hoe de implementatie van het behandelplan verloopt en sturen we bij waar nodig. Deze consultaties duren 30 of 60 minuten: wat voor alle partijen het beste lijkt.

Eetproblemen en eetstoornissen

Tijdens een intakeconsultatie van 60 minuten worden alle nodige gegevens verzameld: persoonlijke gegevens, medische gegevens, eventuele bloedanalyse, …

Na de intake ga ik samen met je kind of jongere actief en spelenderwijs te werk. Er worden psycho-educatieve lesjes voorzien om inzicht te verwerven over eten en het lichaam en gaan we samen op ontdekking wat het lichaam allemaal kan. Met leuke activiteiten en spelen werken we aan de zorgvraag. De activiteiten en lesjes zijn steeds op maat van het kind of de jongere. Deze consultaties duren 30 of 60 minuten.

Wanneer het kind of de jongere voldoende stappen heeft gezet en sterk in de schoenen staat, is er enkel nog opvolging nodig. Tijdens kortere sessies van 30 minuten praten we bij en onderhouden we waaraan werd gewerkt. Er kan steeds teruggeschakeld worden naar sessies van 60 minuten indien dit nodig wordt geacht.

Aanbod pakketten

Voor de algemene (kinder)diëtiek is het mogelijk om voor het pakket diëtiek te kiezen.

Pakket diëtiek
Intakeconsultatie
Opvolgconsultatie 60'
3 Opvolgconsultaties 30'

Pakket diëtiek:

 • Intakeconsultatie
 • Opvolgconsultatie 60'
 • 3 Opvolgconsultaties 30'